Zajęcia inspirowane są potrzebami małych dzieci, które odkrywają świat głównie poprzez zmysły.To propozycja wspólnych zabaw dla rodziców i dzieci ukierunkowanych na rozwijanie zmysłów poprzez eksperymenty i sztukę. W naszych zabawach główną rolę odgrywają kolory, kształty, faktury, zapachy oraz dźwięki .Podczas zajęć dzieci zachęcane są do nieskrępowanej twóczości: brudzenia się, dotykania, obserwowania...


niedziela, 7 lutego 2016

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Dlaczego ważne jest stymulowania ekspresji małego dziecka ?

Dlaczego ważne jest  stymulowanie ekspresji małego dziecka?

Twórczość plastyczna dziecka jest naturalną predyspozycją już od pierwszych lat życia, wynika ona z potrzeb rozwojowych i przejawia się we wszystkich formach aktywności. Staje się ona obok mowy podstawową formą wypowiedzi oraz czynnikiem rozwoju myślenia twórczego.
Spontaniczność w posługiwaniu się narzędziami i intuicja podczas procesu tworzenia jest dla dziecka środkiem wyrazu w postrzeganiu otaczającego je świata. Możliwość eksperymentowania dostarcza mu nowych wiadomości  potrzebnych do  dalszego rozwoju, są to najlepsze warunki  rozwoju przyszłej aktywności twórczej.

Twórczość plastyczna już od początku kształtuje predyspozycje fizyczne oraz psychiczne, które  są ważne dla dalszego, prawidłowego i harmonijnego rozwoju.
Etap ,, bazgrolenia '' jest pierwszym etapem w usprawnianiu manualnym. Stymulowanie twórczości pozwala osiągnąć kolejny etap z którym wiąże się aktywizacja sfery kinestetycznej i rozwój koordynacji wzrokowej oraz ruchowej.
W edukacji plastycznej najistotniejsze są skutki jakie powstają w  procesie  tworzenia, dlatego musimy zdawać sobie sprawę z jego ogromnego wpływu.
Pamiętajmy, że twórcze myślenie i działanie może się urzeczywistnić jedynie w środowisku dającym możliwości  rozwoju wrażliwości i wyobraźni.Zachęcam do poszukiwania niebanalnych zajęć, które w optymalnych warunkach pozwolą na rozwój twojego dziecka ...